نام کاربری: شماره موبایل بدون صفر ابتدایی

رمز عبور پیش‌فرض: 1234

دقت داشته باشید که حساب کاربری شما توسط مایزیست ساخته می‌شود و خودتان نمی‌توانید در مرکز آزمون حساب کاربری بسازید. برای ثبت‌نام در آزمون‌ها، به فروشگاه سایت اصلی مایزیست مراجعه نمایید. 

برای شرکت‌کردن در آزمون‌، روی آزمون مدنظر خود کلیک کنید.

دانلود سؤال و پاسخ آزمون‌ها

ماراتن تابستانی

پیش‌آزمون ۳

شروع: ساعت ۲۰ جمعه ۱۷ مرداد ۹۹

پایان: تا ساعت ۲۰ شنبه ۱۸ مرداد ۹۹

پروژه جمع‌بندی کنکور ۹۹

آزمون جامع ۹ (مرحله بیست‌و‌چهارم)

شروع: ساعت ۲۰ پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ۹۹

پایان: ساعت ۱۴ جمعه ۲۴ مرداد ۹۹نمایش همه آزمون‌ها
تعداد گروه‌ها: 8

Powered by Testa 3.4.6 : Online Test Management System