تذکر: برای ثبت‌نام، ابتدا لازم است حساب کاربری بسازید. پس از ساخت حساب کاربری، ثبت‌نام شما هنوز کامل نشده است و برای تکمیل ثبت‌نام خود باید پروژه‌ی مدنظر را انتخاب و هزینه آزمون را پرداخت کنید. 
تذکر مهم: پس از پرداخت هزینه در درگاه پرداخت، از رفرش کردن یا بستن صفحه خودداری کنید و صبر کنید تا به صفحه‌ی مربوطه در مرکز آزمون هدایت شوید.  

 

پایه

نوع آزمون

برنامه‌ای (دو هفته یک‌بار)

۱۶ مرحله آزمون

دوره‌ای (چهار هفته یک‌بار)

۱۰ مرحله آزمون

دروس آزمون

پکیج کامل

‌تک‌آزمون

پکیج کامل

‌تک‌آزمون

دوازدهمی‌ها

زیست‌شناسی

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۸۰هزار تومان ¬ ۲۳۹هزار تومان

ثبت‌نام

۳۰هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۳۵۰هزار تومان ¬ ۱۷۵هزار تومان

ثبت‌نام

۳۵هزار تومان

اختصاصی

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۷۲۰هزار تومان ¬ ۳۴۹هزار تومان

ثبت‌نام

۴۵هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۵۰۰هزار تومان ¬ ۲۴۹هزار تومان

ثبت‌نام

۵۰هزار تومان

عمومی + اختصاصی

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۹۶۰هزار تومان ¬ ۴۱۹هزار تومان

ثبت‌نام

۶۰هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۶۵۰هزار تومان ¬ ۳۱۹هزار تومان

ثبت‌نام

۶۵هزار تومان

یازدهم

زیست‌شناسی

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۰۰هزار تومان ¬ ۱۹۹هزار تومان

ثبت‌نام

۲۵هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۳۰۰هزار تومان ¬ ۱۴۹هزار تومان

ثبت‌نام

۳۰هزار تومان

نظام قدیم

زیست‌شناسی

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۸۰هزار تومان ¬ ۲۳۹هزار تومان

ثبت‌نام

۳۰هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۳۵۰هزار تومان ¬ ۱۷۵هزار تومان

ثبت‌نام

۳۵هزار تومان

با ثبت‌نام در پکیج کامل، از بیش از ۵۰ درصد تخفیف ویژه برخوردار می‌شوید. مهلت استفاده از این تخفیف ویژه محدود است و به‌زودی به پایان می‌رسد.

 

برای اینکه مشکلی در ثبت‌نام نداشته باشید، حتماً راهنمای ثبت‌نام را بخوانید.

راهنمای ثبت‌نام در پروژه‌ها

 


نمایش همه پروژه‌ها
تعداد گروه‌ها: 33

Powered by Testa 3.4.4 : Online Test Management System